OBĚŽNíK ČSV OO Zlín

17.07.2018 20:09

Vážení včelaři,

zasíláme Vám oběžník s informacemi od ČSV - OO Zlín, předejte je členům
ve vašich ZO.

Výdej léčiv II. objednávky

Dne 10.7.2018 byla naskladněna léčiva z II. objednávky.
Výdej léčiv bude probíhat dne 13.7.2018 od 16:00 na včelnici př. Kalendy
na adrese: Lípa 26, Želechovice nad Dřevnicí.

ZO, která si léčiva objednala, nechť předají informaci svým zdravotním
referentům.
 


VYSOKOŠKOLSKÝ BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR


V Uherském Hradišti bude ve školním roce 2018/2019 otevřen vysokoškolský
bakalářský studijní obor: "Správa v oblasti včelařského provozu a
udržitelná správa krajiny", který je určen všem studentům, jenž chtějí
rozvíjet své znalosti, dovednosti, a zvyšovat svou kvalifikaci v
ekonomicko-správních oborech se zaměřením na včelařství a udržitelnou
správu krajiny.

Bližší informace o studijním oboru naleznete na stránkách:

 https://www.fves.eu/bc-vcelarstvi.html


(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=88875b018b&e=291134c6e0)

Zájemci o studium mohou vyplnit "Přihlášku ke studiu
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=e07b822e24&e=291134c6e0)
". Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu
(mailto:studium@fves.eu) nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Nákazová situace v okrese Zlín - informace SVS


NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Provodov, Kladná
Žilín, Všemina, Vítová, Luhačovice, Březnice u Zlína, Petrůvka u
Slavičína


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj,
jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.
4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s
ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na
chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání
některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s
ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2
písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu ve
Zlínském kraji:

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Provodov na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: Horní Lhota u Luhačovic,
Podhradí u Luhačovic, Provodov na Moravě, Lípa nad Dřevnicí, Želechovice
nad Dřevnicí,

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v
obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín,
Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice, Rudimov, na okrese Uherské
Hradiště Přečkovice,

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Všemina, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí: Dešná u Zlína, Chrastěšov, Jasenná na
Moravě, Lutonina, Neubuz, Trnava u Zlína, Všemina,

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Vítová, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí: Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku,
Vítová, Štípa, Lukov u Zlína, Lukoveček,

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v
obci Luhačovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín,
Luhačovice, Ludkovice, Pozlovice, na okrese Uherské Hradiště Přečkovice,

(6) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Březnice u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice u Zlína, Březnice u
Zlína, Doubravy, Kudlov, Malenovice u Zlína, Zlín,

(7) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Petrůvka u Slavičína, okres Zlín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se
tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí: Dolní Lhota u
Luhačovic, Kladná Žilín, Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice.

Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=67dea80e99&e=291134c6e0)
.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – MVP okres Zlín – Vlachovice,
Velíková, Kladná Žilín

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj,
jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 
4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), a v souladu s
ustanovením § 11 vyhl. č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na
chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání
některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, s
ustanovením § 15 odst. 1 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), a § 54 odst. 2
písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato
mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy –
moru včelího plodu ve Zlínském kraji:
(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohnisek nákazy v
obci Velíková, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: Březová u Zlína, Hrobice na
Moravě, Hvozdná, Kašava, Lukov u Zlína, Ostrata, Štípa, Velíková,
Vlčková,

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v
obci Vlachovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: Bohuslavice nad Vláří, Haluzice,
Divnice, Křekov, Lipová u Slavičína, Vlachovice, Vrbětice,

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 3 km kolem ohniska nákazy v
obci Kladná Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem
vymezují katastrální území těchto obcí: na okrese Zlín Kladná Žilín,
Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Rudimov.
Celý text nařízení naleznete na úřední desce SVS
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=a4bfbd89e7&e=291134c6e0)
.

Soutěž pro Hobby včelaře o "Zlatý Medník"

ČSV OO Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem vyhlašuje soutěž:

O ZLATÝ MEDNÍK


Cílem "soutěže o Zlatý medník" je propagace včelařských produktů od hobby
včelařů mezi veřejností a spotřebiteli. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
na dnu Zlínského kraje.
Zájemci mohou soutěžit v kategoriích:

1. Med
2. Medovina
3. Perník
4. Ostatní včelí produkty
5. Design balení a etiket

Propozice pro účastníky:

1. Zájemci o účast v soutěži se musí přihlásit pomocí webového
formuláře na stránkách ČSV OO Zlín
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=e388502d80&e=291134c6e0)
 (https://csvoozlin.cz/soutez-zlaty-mednik/
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=e1432cb417&e=291134c6e0)
).

2. Do každé soutěžní kategorie lze přihlásit maximálně 5 vzorků od
jednoho soutěžícího.
3. V kategorii "Med" lze přihlašovat pouze vzorky letošního medu v
sklenicích typu Facette o objemu 720 mL. Jeden vzorek pro degustační
posouzení o minimální hmotnosti 500 g, který bude ve sklenici bez
etikety, a druhý vzorek o minimální hmotnosti 500 g s etiketou.
4. Přihlašované vzorky je třeba předat pořadateli soutěže, nejpozději
do 1. 9. 2018, 18:00 hod. na adresu: ČSV OO Zlín, P.O.Box 33, 76311
Želechovice nad Dřevnicí.
5. Hodnocení bude prováděno nejprve odbornou komisí s vyloučením
veřejnosti.
6. Následně na dnu Zlínského kraje bude moci veřejnost provést
posouzení vzorků účastnících se soutěže.
7. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci dne Zlínského kraje.
8. Majitelé oceněných vzorků získají čestné uznání a věcné ceny (příp.
poukázky) dle dosaženého umístění.
9. Převzetí ceny si zajistí majitel soutěžního vzorku s pořadatelem
proti předložení kontrolního kupónu identického s označením vzorku.
10. Výsledky soutěže i se jmény zapojených včelařů budou zveřejněny na
webových stránkách pořadatele www.csvoozlín.cz, s čímž dává soutěžící 
přihlášením do soutěže souhlas.


Kurz "nejen" pro začínající včelaře

Pro zájemce o včelaření, začínající včelaře, ale i ty, kteří si chtějí 
rozšířit obzory, jsme připravili vzdělávací kurz.

Přihlášky do kurzu lze podávat od srpna 2018, kurz je plánován na celou
jednu včelařskou sezónu.

Účastníci získají nejen základní teoretické poznatky, ale také budou
absolvovat praxi na včelnici.

V případě zájmu, kontaktujte předsedu OO Zlín – Dr. Romana Slavíka.
(email: slavik@post.cz(mailto:slavik@post.cz))

PODPORUJÍ NÁS

(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=89f8fbfae3&e=291134c6e0)
   
(https://csvoozlin.us16.list-manage.com/track/click?u=95b1a98eb43c08d9d316499d9&id=cf58afa6b8&e=291134c6e0)

Copyright © 2017 | ČSV OO Zlín |
 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode