Mor včelího plodu 18.8.2015

 Č. j. SVS/2015/085208-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen "KVS"),
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), v souladu
s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a
s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na stanovištích v katastrálních územích vyjmenovaných v
článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu
včelařů (dále jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou
nákazou-morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu
této nebezpečné nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této
nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech
včel držených na stanovištích včelstev ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/077065-Z ze dne 27. 7. 2015 v katastru
obce Lidečko, okres Vsetín, s účinností od 27. 7. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/077073-Z ze dne 27 7. 2015 v katastru
obce Lužná u Vsetína, okres Vsetín, s účinností od 27. 7. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/074059-Z ze dne 20. 7. 2015 v katastru
obce Vidče, okres Vsetín, s účinností od 20. 7. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/079275-Z ze dne 3. 8. 2015 v katastru
obce Kladná-Žilín, okres Zlín, s účinností od 3. 8. 2015,

e) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/074116-Z ze dne 20. 7. 2015 v katastru
obce Podhradí u Luhačovic, okres Zlín, s účinností od 20. 7. 2015.

f) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/074207-Z ze dne 20. 7. 2015 v katastru
obce Polichno, okres Zlín, s účinností od 20. 7. 2015.

g) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/081492-Z ze dne 7. 8. 2015 v katastru
obce Vizovice, okres Zlín, s účinností od 7. 8. 2015.

h)
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj č. j. SVS/2015/075690-Z ze dne 23. 7. 2015 v katastru obce Zádveřice,
okres Zlín, s účinností
od 23. 7. 2015.

i) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Olomoucký kraj č. j. SVS/2015/076894-M ze dne 28. 7. 2015 v katastru
obce Čechy, okres Přerov, Olomoucký kraj, s účinností od 28. 7. 2015

j)
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Olomoucký
kraj č. j. SVS/2015/076977-M ze dne 28. 7. 2015 v katastru obce Nahošovice,
okres Přerov, Olomoucký kraj, s účinností od 28. 7. 2015.

Čl. 2

Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Lidečko, okres Vsetín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Vsetín

Francova
Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Prlov, Pulčín,
Střelná na Moravě, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Příkazy
a Zděchov,

b) v okrese
Zlín

Poteč,Smolina a Tichov.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Lužná u Vsetína, okres Vsetín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Vsetín

Hovězí,Huslenky, Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pozděchov, Prlov, Pulčín,
Seninka, Valašská Polanka
a
Zděchov,

b) v okrese
Zlín

Tichov.

(3) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Vidče, okres
Vsetín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a
ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto
obcí:

Dolní Bečva, Hážovice, Hutisko, Malá Bystřice, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež nad
Bečvou, Tylovice, Valašská Bystřice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Vidče,
Vigantice, Zašová
a Zubří.

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Kladná-Žilín, okres Zlín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Zlín

Biskupice u Luhačovic, Dolní Lhota u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice,
Nevšová, Petrůvka u Slavičína, Pozlovice, Přečkovice, Rudimov, Řetechov
a Slavičín,

b) v okrese
Uherské Hradiště

Bojkovice,Rudice a Záhorovice.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Podhradí u
Luhačovic,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí:

Březůvky,Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Hřivínův Újezd, Kladná-Žilín,
Lípa nad Dřevnicí, Ludkovice, Luhačovice, Nevšová, Petrůvka u Slavičína,
str. 3 z 5

Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě,
Řetechov, Sehradice, Zádveřice
a Želechovice nad Dřevnicí.

(6) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Polichno, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Zlín

Biskupice u Luhačovic, Dobrkovice, Kaňovice u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice,
Luhačovice, Polichno
a Velký Ořechov,

b) v okrese
Uherské Hradiště

Maršov u Uherského Brodu, Nezdenice, Pašovice na Moravě, Prakšice, Přečkovice, Rudice,
Šumice u Uherského Brodu, Těšov, Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic
a Záhorovice.

(7) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Vizovice, okres
Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

Bratřejov u Vizovic, Dešná u Zlína, Horní Lhota u Luhačovic, Chrastěšov, Jasenná na Moravě,
Klečůvka, Lhotsko, Loučka I, Lutonina, Neubuz, Raková, Slušovice, Trnava u
Zlína, Ublo, Újezd u Valašských Klobouk, Veselá u Zlína, Vizovice, Všemina
a Zádveřice.

(8) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Zádveřice,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a
ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto
obcí:

Bratřejov u Vizovic, Březová u Zlína, Horní Lhota u Luhačovic, Hvozdná, Chrastěšov,
Klečůvka, Lhotsko, Lípa nad Dřevnicí, Lutonina, Lužkovice, Neubuz, Raková,
Sehradice, Slopné, Slušovice, Veselá u Zlína, Vizovice, Zádveřice
a Želechovice nad Dřevnicí.

(9) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Čechy, okres
Přerov, Olomoucký kraj, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí v okrese Kroměříž:

Karlovice u Holešova, Kostelec u Holešova, Pacetluky a Prusinovice.

(10) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Nahošovice,
okres Přerov, Olomoucký kraj, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí v okrese Kroměříž:

Bílavsko,Blazice, Kostelec u Holešova, Pacetluky, Prusinovice a Sovadina.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění
včel v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli ze stanoviště včelstev na přítomnost původce moru včelího
plodu.

(2) V katastrech ochranných pásem, vymezených v článku 2, pokud
nebylo v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření směsných
vzorků měli ze stanoviště včel se zaměřením na zjištění původce moru včelího
plodu, se nařizuje provedení odběru vzorků zimní včelí měli od všech včelstev z
takového stanoviště a jejich předání v termínu do 15. 2. 2016 na:

i. Krajskou
veterinární správu Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Inspektorát
Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž, telefon 573 339 453 v případě
vzorků
z ochranných pásem v okrese Kroměříž, vymezených v Čl.
2 odst. 9 a odst. 10;
jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01
Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z ochranných pásem v
okrese Uherské Hradiště, vymezených v Čl. 2 odst. 4 písm. b) a odst. 6 písm. b)
;
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků
včelí měli,

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
telefon 571 412 033 v případě vzorků z ochranných pásem z okresu Vsetín,
vymezeného v Čl. 2 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a odst. 3;
jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577 653
510 v případě vzorků z ochranných pásem v okrese Zlín, vymezených v Čl. 2 odst.
1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 4 písm. a) odst. 5, odst. 6 písm. a), odst.
7 a odst. 8;
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10
dílčích vzorků včelí měli,

(3) Před ukončením ochranných a zdolávacích opatření v ochranných pásmech, vymezených v
článku 2, se nařizuje provedení odběru směsných vzorků zimní včelí měli od
všech včelstev na stanovištích (jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat
nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli) a jejich předání v termínu do 15. 2.
2017
na pracoviště KVS uvedená v čl. 3 odst. 2.

Čl. 4

Opatření na celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům včel na celém území Zlínského kraje se zakazuje provádět léčbu nebezpečné
nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod.
Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory. Nákaza
se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými
plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči
(Varroa destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se
dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod),
kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do
hemolymfy a dalších tělesných tkání. Klinické příznaky se projeví až u
zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka
jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravěná. Napadené larvy mění barvu z
perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou,
hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik
centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na
spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000
Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76
odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní
veterinární správy týká (dále jen "dotčené obecní úřady"), vyvěsí ve smyslu §
76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u
Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne
18.08.2015

MVDr.
František Mahdalík

ředitel
Krajské veterinární správy

Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj

podepsáno
elektronicky

otisk
úředního razítka

Obdrží:

Krajský úřad
Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS
scsbwku

Dotčené
městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode