Mor včelího plodu 29.5.2015

Č. j. SVS/2015/054952-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj (dále jen "KVS"), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4
a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"veterinární zákon"), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a
s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona
nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto
Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále
jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou
nákazou-morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu
této nebezpečné nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této
nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech
včel držených na stanovištích včel ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/048700-Z ze dne 14. 5. 2015 v katastru
obce Držková, okres Zlín, s účinností od 14. 5. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/047806-Z ze dne 13 5. 2015 v katastru
obce Halenkovice, okres Zlín, s účinností od 13. 5. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/046964-Z ze dne 11. 5. 2015 v katastru
obce Jasenná na Moravě, okres Zlín, s účinností od 11. 5. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/050817-Z ze dne 20. 5. 2015 v katastru
obce Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín, s účinností od 20. 5. 2015,

e) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/049085-Z ze dne 15. 5. 2015 v katastru
obce Podkopná Lhota, okres Zlín, s účinností od 15. 5. 2015.

f) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/047250-Z ze dne 14. 5. 2015 v katastru
obce Racková, okres Zlín, s účinností od 14. 5. 2015.

g) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/045215-Z ze dne 7. 5. 2015 v katastru
obce Trnava u Zlína, okres Zlín, s účinností od 7. 5. 2015.

Čl. 2

Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Držková, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:


a) v okrese Zlín

Březová u Zlína, Držková, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na
Moravě, Kašava, Lukov u Zlína, Lukoveček, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota,
Slušovice, Štípa, Trnava u Zlína, Velíková, Vítová a Vlčková,

b) v okrese Kroměříž

Rajnochovice,

c) v okrese Vsetín

Hošťálková.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Halenkovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Bělov, Halenkovice, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice u
Napajedel, Spytihněv a Žlutava,

b) v okrese Kroměříž

Kostelany, Lubná u Kroměříže, Nová Dědina a Vrbka u
Sulimova,

c) v okrese Uherské Hradiště

Babice u Uherského Hradiště, Jankovice u Uherského Hradiště,
Košíky, Kudlovice a Traplice.

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Jasenná na Moravě, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Bratřejov u Vizovic, Dešná u Zlína, Chrastěšov, Jasenná na
Moravě, Lutonina, Neubuz, Trnava u Zlína, Ublo, Vizovice a Všemina,

b) v okrese Vsetín

Lhota u Vsetína, Liptál, Pozděchov, Prlov, Seninka a
Valašská Polanka.

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Oldřichovice u Napajedel, okres Zlín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Bělov, Bohuslavice u Zlína, Karlovice u Zlína, Komárov u
Napajedel, Kvítkovice u Otrokovic, Lhota u Zlína, Louky nad Dřevnicí,
Malenovice u Zlína, Napajedla, Oldřichovice u Napajedel, Otrokovice, Pohořelice
u Napajedel, Salaš u Zlína, Sazovice, Šarovy, Tečovice a Žlutava,

b) v okrese Uherské Hradiště

Březolupy a Topolná.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Podkopná Lhota, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Dešná u Zlína, Držková, Hrobice na Moravě, Kašava, Neubuz,
Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava u Zlína, Velíková, Vlčková a
Všemina,

b) v okrese Kroměříž

Rajnochovice,

c) v okrese Vsetín

Hošťálková, Liptál a Ratiboř u Vsetína.

(6) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Racková, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hostišová,
Kostelec u Zlína, Lhotka u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Lukoveček, Mladcová,
Mysločovice, Prštné, Racková, Sazovice a Zlín,

b) v okrese Kroměříž

Holešov, Horní Lapač, Lechotice, Martinice u Holešova,
Míškovice, Přílepy u Holešova, Zahnašovice. Žeranovice a Žopy.

(7) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Trnava u Zlína, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Březová u Zlína, Dešná u Zlína, Držková, Hrobice na Moravě,
Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Kašava, Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota,
Slušovice, Trnava u Zlína, Vlčková a Všemina,

b) v okrese Vsetín

Hošťálková, Liptál a Ratiboř u Vsetína.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění
včel v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli ze stanoviště včel na přítomnost původce moru včelího
plodu.

(2) V katastrech ochranného pásma vymezeného v článku 2,
pokud nebylo v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření
směsných vzorků měli ze stanoviště včelstev se zaměřením na zjištění původce
moru včelího plodu, se nařizuje provedení odběru vzorků včelí měli u všech
včelstev a jejich neprodlené vyšetření v akreditované laboratoři. Chovatelé
včel zajistí provedení odběru vzorků a jejich vyšetření následujícím způsobem:

a) V termínu do 20. 6. 2015 umístí chovatelé včel do všech
včelstev chovaných v ochranném pásmu vymezeného v článku 2 zasíťované podložky
určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období,

b) po 14 dnech od umístění zasíťovaných podložek do včelstev
chovatelé včel podložky vyjmou a směsné vzorky včelí měli předají na:

i. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577 653 510 v
případě vzorků z ochranných pásem v okrese Zlín, vymezených v Čl. 2 odst. 1
písm. a), odst. 2 písm. a), odst. 3 písm.

a), odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) a odst. 6 písm. a);
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí
měli,

ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž,
telefon 573 339 453 v případě vzorků z ochranných pásem v okrese Kroměříž,
vymezených v Čl. 2 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 5 písm. b) a odst.
6 písm. b); jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích
vzorků včelí měli,

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01
Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z ochranných pásem v
okrese Uherské Hradiště, vymezených v Čl. 2 odst. 2 písm. c) a odst. 4 písm.
b); jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků
včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, telefon
571 412 033 v případě vzorků z ochranných pásem z okresu Vsetín, vymezených v
ČL 2 odst. 1 písm. c), odst. 3 písm. b), odst. 5 písm. c) a odst. 7 písm. b);
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí
měli,

(3) Před ukončením ochranných a zdolávacích opatření v
ochranných pásmech, vymezených v článku 2, se nařizuje provedení odběru
směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev na stanovištích (jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli) a
jejich předání v termínu do 15. 2. 2016 na pracoviště KVS uvedená v čl. 3 odst.
2 písm. b).

Čl. 4

Opatření na celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům včel na celém území Zlínského kraje se
zakazuje provádět léčbu nebezpečné nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující
zavíčkovaný včelí plod. Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří
mimořádně odolné spory. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami
a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu
mohou rozšiřovat i roztoči (Varroa destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci.
Spóry Paenibacillus larvae se dostanou s potravou do trávicího traktu larev
prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční
výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných tkání. Klinické příznaky
se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen
(mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravěná. Napadené
larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v
lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé
několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně
lpí na spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto
mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71
nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající
fyzickou osobu.

str. 5 z 5

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle §
76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž
území se toto nařízení Státní veterinární správy týká (dále jen "dotčené obecní
úřady"), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení
Státní veterinární správy na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí
být každému přístupné u Krajské veterinární správy Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených
obecních úřadů.Ve Zlíně dne 29.05.2015


Obdrží:

Krajský úřad Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky IDS scsbwku

Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné
datové sítě do datové schránky


MVDr. František Mahdalík

ředitel Krajské veterinární správy

Státní veterinární správy pro Zlínský kraj

podepsáno elektronicky

otisk úředního razítka


Fotogalerie: Mor včelího plodu

Tato fotogalerie je prázdná.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode