Mor včelího plodu 29.6.2015

 Č. j. SVS/2015/066785-Z

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen "KVS"),
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), v souladu
s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a
s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

 

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na stanovištích v katastrálních územích vyjmenovaných v
článku 2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu
včelařů (dále jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou
nákazou-morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu
této nebezpečné nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této
nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech
včel držených na stanovištích včelstev ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/063098-Z ze dne 18. 6. 2015 v katastru
obce Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, s účinností od 18. 6. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/057514-Z ze dne 4 6. 2015 v katastru
obce Svárov u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště, s účinností od
4. 6. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/064098-Z ze dne 22. 6. 2015 v katastru
obce Hošťálková, okres Vsetín, s účinností od 22. 6. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/053441-Z ze dne 26. 5. 2015 v katastru
obce Bohuslavice u Zlína, okres Zlín, s účinností od 26. 5. 2015,

e) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/056058-Z ze dne 2. 6. 2015 v katastru
obce Hostišová, okres Zlín, s účinností od 2. 6. 2015.

f) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/058454-Z ze dne 8. 6. 2015 v katastru
obce Provodov na Moravě, okres Zlín, s účinností od 8. 6. 2015.

g) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/063571-Z ze dne 19. 6. 2015 v katastru
obce Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín, s účinností od 19. 6. 2015.

h)
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj č. j. SVS/2015/063575-Z ze dne 19. 6. 2015 v katastru obce Vysoké Pole,
okres Zlín,

 

s účinností od 19. 6. 2015.

i) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Moravskoslezský kraj č. j. SVS/2015/047035-T ze dne 13. 5. 2015 v
katastru obce Mořkov, okres Nový Jičín, s účinností od 13. 5. 2015.

j) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Moravskoslezský kraj č. j. SVS/2015/055421-T ze dne 5. 6. 2015 v
katastru obce Straník, okres Nový Jičín, s účinností od 5. 6. 2015.

k)
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro
Moravskoslezský kraj č. j. SVS/2015/043932-T ze dne 6. 5. 2015 v katastru obce Veřovice,
okres Nový Jičín, s účinností od 6. 5. 2015.

Čl. 2

Zřízení
ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Uherské Hradiště

Bílovice u
Uherského Hradiště, Březolupy, Částkov, Drslavice, Havřice, Hradčovice, Lhotka
u Hradčovic, Maršov u Uherského Brodu, Mistřice I, Mistřice II, Nedachlebice,
Pašovice na Moravě, Prakšice, Svárov u Uherského Hradiště, Topolná, Včelary
a Zlámanec,

b) v okrese
Zlín

Dobrkovice,
Kelníky
a Velký
Ořechov.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Svárov u Uherského Hradiště, okres Uherské Hradiště, s
přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Uherské Hradiště

Bílovice u
Uherského Hradiště, Březolupy, Částkov, Drslavice, Nedachlebice, Pašovice na
Moravě, Prakšice, Svárov u Uherského Hradiště, Topolná
a Zlámanec,

b) v okrese
Zlín

Bohuslavice
u Zlína, Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice u Luhačovic, Kelníky,
Komárov u Napajedel, Lhota u Zlína, Šarovy
a Velký Ořechov.

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Hošťálková, okres Vsetín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Vsetín

Hošťálková,
Kateřinice u Vsetína, Liptál
a Ratiboř u Vsetína,

b) v okrese
Kroměříž

Rajnochovice,

c) v okrese
Zlín

Držková,
Kašava, Podkopná Lhota
a
Trnava u Zlína.

(4) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Bohuslavice u
Zlína,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí:

 

a) v okrese Zlín

Bohuslavice
u Zlína, Březnice u Zlína, Březůvky, Doubravy, Karlovice u Zlína, Kelníky,
Komárov u Napajedel, Kudlov, Kvítkovice u Otrokovic, Lhota u Zlína, Louky nad
Dřevnicí, Malenovice u Zlína, Oldřichovice u Napajedel, Pohořelice u Napajedel,
Prštné, Salaš u Zlína, Šarovy, Tečovice, Zlín
a Želechovice nad Dřevnicí,

b) v okrese Uherské Hradiště

Březolupy a Zlámanec.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Hostišová, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Dolní Ves,
Hostišová, Lhotka u Zlína, Louky nad Dřevnicí, Machová, Malenovice u Zlína,
Mladcová, Mysločovice, Otrokovice, Prštné, Racková, Sazovice, Tečovice,
Tlumačov na Moravě
a
Zlín,

b) v okrese Kroměříž

Lechotice,
Martinice u Holešova, Míškovice, Zahnašovice
a Žeranovice.

(6) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Provodov na
Moravě,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí:

Bohuslavice
u Zlína, Březnice u Zlína, Březůvky, Doubravy, Horní Lhota u Luhačovic,
Hřivínův Újezd, Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí, Ludkovice,
Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Řetechov, Zádveřice
a Želechovice nad Dřevnicí.

(7) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Újezd u
Valašských Klobouk,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

Bratřejov u
Vizovic, Drnovice u Valašských Klobouk, Haluzice, Křekov, Lhotsko, Lipová u
Slavičína, Loučka I, Loučka II, Mirošov u Valašských Klobouk, Sehradice,
Slopné, Újezd u Valašských Klobouk, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice
a Vysoké Pole.

(8) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Vysoké Pole, okres Zlín, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Bratřejov u
Vizovic, Drnovice u Valašských Klobouk, Haluzice, Křekov, Lhotsko, Lipina,
Loučka I, Mirošov u Valašských Klobouk, Smolina, Tichov, Újezd u Valašských
Klobouk, Valašské Klobouky, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice
a Vysoké Pole,

b) v okrese Vsetín

Lačnov a Pozděchov.

(9) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Mořkov, okres
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí v okrese Vsetín:

Bynina,
Jasenice u Valašského Meziříčí, Krhová, Zašová
a Zubří.

(10) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Straník, okres
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální
území těchto obcí v okrese Vsetín:

Jasenice u
Valašského Meziříčí, Krhová, Lešná, Mštěnovice, Perná u Valašského Meziříčí,
Příluky, Vysoká u Valašského Meziříčí
a Zašová. str. 4 z 6

(11) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Veřovice, okres
Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí v okrese Vsetín:

Bynina,
Jasenice u Valašského Meziříčí, Krhová, Zašová
a Zubří.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění
včel v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli ze stanoviště včelstev na přítomnost původce moru včelího
plodu.

(2) V katastrech ochranného pásma vymezeného v článku 2,
pokud nebylo v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření
směsných vzorků měli ze stanoviště včelstev se zaměřením na zjištění původce
moru včelího plodu, se nařizuje provedení odběru vzorků včelí měli u všech
včelstev a jejich neprodlené vyšetření v akreditované laboratoři. Chovatelé
včel zajistí provedení odběru vzorků a jejich vyšetření následujícím způsobem:

a) V termínu do 20. 7. 2015 umístí chovatelé včel do
všech včelstev chovaných v ochranném pásmu vymezeného v článku 2 zasíťované
podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období,

b) po 14 dnech od umístění zasíťovaných
podložek do včelstev chovatelé včel podložky vyjmou a směsné vzorky včelí měli
předají na:

i. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž,
telefon 573 339 453 v případě vzorků z ochranných pásem v okrese Kroměříž,
vymezených v Čl. 2 odst. 3 písm. b)
a odst. 5 písm. b); jeden
směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01
Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z ochranných pásem v
okrese Uherské Hradiště, vymezených v Čl. 2 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a)
a
odst. 4 písm. b)
; jeden směsný vzorek včelí měli může
obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
telefon 571 412 033 v případě vzorků z ochranných pásem z okresu Vsetín,
vymezených v ČL 2 odst. 3 písm. a), odst. 8 písm. b), odst. 9, odst. 10
a
odst. 11;
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10
dílčích vzorků včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577 653
510 v případě vzorků z ochranných pásem v okrese Zlín, vymezených v Čl. 2 odst.
1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. a), odst. 5 písm.
a), odst. 6, odst. 7
a odst. 8 písm. a); jeden směsný
vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

(3) Před
ukončením ochranných a zdolávacích opatření v ochranných pásmech, vymezených v
článku 2, se nařizuje provedení odběru směsných vzorků zimní včelí měli od
všech včelstev na stanovištích (jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat
nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli) a jejich předání v termínu do 15. 2.
2016
na pracoviště KVS uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. b).


Čl. 4

Opatření na
celém území Zlínského kraje

Všem
chovatelům včel na celém území Zlínského kraje se zakazuje provádět léčbu nebezpečné
nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o
nákaze

Mor včelího
plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod.
Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory. Nákaza
se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými
plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči
(Varroa destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se
dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod),
kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do
hemolymfy a dalších tělesných tkání. Klinické příznaky se projeví až u
zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka
jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravěná. Napadené larvy mění barvu z perleťově
bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu,
která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným
stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění
nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000
Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7

Společná a
závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76
odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský
úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní
veterinární správy týká (dále jen "dotčené obecní úřady"), vyvěsí ve smyslu §
76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u
Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne
29.06.2015

MVDr.
František Mahdalík

ředitel
Krajské veterinární správy

Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj

podepsáno
elektronicky

otisk
úředního razítka


Obdrží:

Krajský úřad
Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS
scsbwku

Dotčené
městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode