Mor včelího plodu 20.7.2015

 

 Č. j. SVS/2015/074057-Z

NAŘÍZENÍ
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen "KVS"),
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), v souladu s § 54
odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a s § 76
odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na stanovištích v katastrálních územích vyjmenovaných v článku
2 tohoto Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů
(dále jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací opatření)
se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou nákazou-morem
včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu této nebezpečné
nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této nákazy laboratorním
vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech včel držených na
stanovištích včelstev ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/068453-Z ze dne 2. 7. 2015 v katastru
obce Ludslavice, okres Kroměříž, s účinností od 2. 7. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/065631-Z ze dne 24 6. 2015 v katastru
obce Liptál, okres Vsetín, s účinností od 24. 6. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/072261-Z ze dne 14. 7. 2015 v katastru
obce Hvozdná, okres Zlín, s účinností od 14. 7. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/071819-Z ze dne 13. 7. 2015 v katastru
obce Loučka, okres Zlín, s účinností od 13. 7. 2015,

e) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/071119-Z ze dne 10. 7. 2015 v katastru
obce Pozlovice, okres Zlín, s účinností od 10. 7. 2015.

f) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/071054-Z ze dne 10. 7. 2015 v katastru
obce Řetechov, okres Zlín, s účinností od 10. 7. 2015.

g)Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj č. j. SVS/2015/069763-Z ze dne 7. 7. 2015 v katastru obce Vlachovice,
okres Zlín, s účinností od 7. 7. 2015.


Čl. 2

Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy
v obci Ludslavice, okres Kroměříž, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Kroměříž

Holešov,
Horní Lapač, Hulín, Chrášťany u Hulína, Količín, Kurovice, Lechotice,
Ludslavice, Martinice u Holešova, Míškovice, Pravčice, Přílepy u Holešova,
Rymice, Třebětice, Všetuly, Záhlinice, Zahnašovice, Žeranovice a Žopy,

b) v okrese Zlín

Machová,
Mysločovice, Racková a Tlumačov na Moravě.

(2) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy
v obci Liptál, okres Vsetín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území
těchto obcí:

a) v okrese
Vsetín

Hošťálková,
Leskovec, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína,
Seninka a Vsetín,

b) v okrese Zlín

Dešná u
Zlína, Jasenná na Moravě, Podkopná Lhota, Trnava u Zlína a Všemina.

(3) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Hvozdná,
okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a
ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

Březová u
Zlína, Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hrobice na Moravě, Hvozdná, Kašava,
Klečůvka, Kostelec u Zlína, Lípa nad Dřevnicí, Lukov u Zlína, Lužkovice,
Ostrata, Příluky u Zlína, Slušovice, Štípa, Trnava u Zlína, Velíková, Veselá u
Zlína, Vítová, Vlčková, Zádveřice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

(4) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Loučka, okres
Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

Bratřejov u
Vizovic, Drnovice u Valašských Klobouk, Haluzice, Horní Lhota u Luhačovic,
Lhotsko, Lipová u Slavičína, Loučka I, Loučka II, Nevšová, Sehradice, Slopné,
Újezd u Valašských Klobouk, Vizovice, Vlachovice, Vysoké Pole a Zádveřice.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy
v obci Pozlovice, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným,
biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území
těchto obcí:

a) v okrese Zlín

Biskupice u
Luhačovic, Březůvky, Dolní Lhota u Luhačovic, Horní Lhota u Luhačovic, Hřivínův
Újezd, Kaňovice u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice, Luhačovice, Nevšová, Petrůvka
u Slavičína, Podhradí u Luhačovic, Pozlovice, Provodov na Moravě, Řetechov a
Sehradice,

b) v okrese
Uherské Hradiště

Přečkovice.

(6) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Řetechov, okres
Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

Biskupice u
Luhačovic, Březůvky, Dolní Lhota u Luhačovic, Doubravy, Horní Lhota u Luhačovic,
Hřivínův Újezd, Kaňovice u Luhačovic, Kladná-Žilín, Ludkovice,
str. 3 z 4

Luhačovice, Petrůvka u Slavičína, Podhradí u Luhačovic,
Pozlovice, Provodov na Moravě, Řetechov a Želechovice nad Dřevnicí.

(7) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Vlachovice, okres
Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým
podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

Bohuslavice nad Vláří, Brumov, Divnice, Drnovice u Valašských Klobouk, Haluzice, Hrádek na
Vlárské dráze, Křekov, Lipina, Lipová u Slavičína, Loučka I, Loučka II, Mirošov
u Valašských Klobouk, Popov nad Vláří, Rokytnice u Slavičína, Slavičín, Slopné,
Štítná nad Vláří, Újezd u Valašských Klobouk, Valašské Klobouky, Vlachova
Lhota, Vlachovice, Vrbětice a Vysoké Pole.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění včel
v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě žádosti
chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku
měli ze stanoviště včelstev na přítomnost původce moru včelího plodu.

(2) V katastrech ochranných pásem, vymezených v článku 2,
pokud nebylo v posledních 12 měsících provedeno bakteriologické vyšetření směsných
vzorků měli ze stanoviště včel se zaměřením na zjištění původce moru včelího
plodu, se nařizuje provedení odběru vzorků zimní včelí měli od všech včelstev z
takového stanoviště a jejich předání v termínu do 15. 2. 2016 na:

i. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž,
telefon 573 339 453 v případě vzorků z ochranného pásma v okrese Kroměříž,
vymezeného v Čl. 2 odst. 1 písm. a);
jeden směsný vzorek včelí měli může
obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, 686 01
Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z ochranného pásma v
okrese Uherské Hradiště, vymezeného v Čl. 2 odst. 5 písm. b)
;
jeden směsný
vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
telefon 571 412 033 v případě vzorků z ochranného pásma z okresu Vsetín,
vymezeného v Čl. 2 odst. 2 písm. a);
jeden směsný vzorek včelí měli může
obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577 653
510 v případě vzorků z ochranných pásem v okrese Zlín, vymezených v Čl. 2 odst.
1 písm. b), odst. 2 písm. b), odst. 3, odst. 4, odst. 5 písm. a), odst. 6 a
odst. 7;
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích
vzorků včelí měli,

(3) Před ukončením
ochranných a zdolávacích opatření v ochranných pásmech, vymezených v článku 2,
se nařizuje provedení odběru směsných vzorků zimní včelí měli od všech včelstev
na stanovištích (jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích
vzorků včelí měli) a jejich předání v termínu do 15. 2. 2017 na pracoviště
KVS uvedená v čl. 3 odst. 2.

Čl. 4

Opatření na
celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům
včel na celém území Zlínského kraje se zakazuje provádět léčbu nebezpečné
nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o
nákaze

Mor včelího
plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod. Původcem
je Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory. Nákaza se šíří
infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými plásty, úly
a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči (Varroa
destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se dostanou
s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod), kde vyklíčí,
pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do hemolymfy a dalších tělesných
tkání. Klinické příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá
nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas
proděravěná. Napadené larvy mění barvu z perleťově bílé na šedožlutou až
tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk
vytáhnout jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení
larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění
nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření
může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit
pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč,
jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7

Společná a
závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76
odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení;
za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský úřad
Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní veterinární
správy týká (dále jen "dotčené obecní úřady"), vyvěsí ve smyslu § 76 odst. 3
veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na úřední desce na
dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární
správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u Krajského úřadu Zlínského
kraje a u všech dotčených obecních úřadů.Ve Zlíně dne
20.07.2015

MVDr. František
Mahdalík

ředitel Krajské
veterinární správy

Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj

podepsáno
elektronicky

otisk úředního
razítka

Obdrží:

Krajský úřad
Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS
scsbwku


Dotčené městské a obecní úřady prostřednictvím
veřejné datové sítě do datové schrán

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode