Varoáza 15.4.2014

Nařízení státní veterinární správy ze dne 15.4. 2015


 Č. j. SVS/2015/038050-Z

NAŘÍZENÍ  STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská
veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen "KVS"),
jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm.
c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "veterinární zákon"), v souladu
s § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona a s § 15 odst. 1. písm. b) a e) a
s § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel s
chovy včel umístěných na katastrálních územích vyjmenovaných v článku 2 tohoto
Nařízení, a to bez ohledu, zda jsou organizovaní v Českém svazu včelařů (dále
jen "ČSV") nebo v jiné organizaci anebo neorganizovaní.

(2) Mimořádná veterinární opatření (ochranná a zdolávací
opatření) se nařizují k zajištění ochrany zdravých chovů včel před nebezpečnou
nákazou-morem včelího plodu a jejímu zdolání, a to vzhledem ke zjištění výskytu
této nebezpečné nákazy-moru včelího plodu, potvrzeného nálezem původce této
nákazy laboratorním vyšetřením a návazně vymezených ohnisek nákazy v chovech
včel držených na stanovištích včel ve Zlínském kraji těmito rozhodnutími:

a) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/029239-Z ze dne 23. 3. 2015 v katastru
obce Šumice, okres Uherské Hradiště, s účinností od 23. 3. 2015,

b) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/030768-Z ze dne 26. 3. 2015 v katastru
obce Pulčín, okres Vsetín, s účinností od 26. 3. 2015,

c) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/034014-Z ze dne 3. 4. 2015 v katastru
obce Žeranovice, okres Kroměříž, s účinností od 3. 4. 2015,

d) Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární
správy pro Zlínský kraj č. j. SVS/2015/035078-Z ze dne 8. 4. 2015 v katastru
obce Všemina, okres Zlín, s účinností od 8. 4. 2015,

e)
Rozhodnutím Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský
kraj č. j. SVS/2015/036071-Z ze dne 13. 4. 2015 v katastru obce Bělov,
okres Zlín, s účinností od 13. 4. 2015.

Čl. 2

Zřízení ochranných pásem

(1) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Šumice, okres
Uherské Hradiště, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a
ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto
obcí:

a) v okrese
Uherské Hradiště

Bánov,
Maršov u Uherského Brodu, Nezdenice, Nivnice, Prakšice, Rudice, Šumice u
Uherského Brodu, Těšov, Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic
a Záhorovice,

b) v okrese
Zlín

Biskupice u
Luhačovic
a Polichno.

(2) Ochranným
pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy v obci Pulčín,
okres Vsetín, s přihlédnutím k epizootologickým, zeměpisným, biologickým a
ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují katastrální území těchto
obcí:

Francova
Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Lužná u Vsetína, Pulčín, Střelná na
Moravě, Valašská Senice
a
Zděchov.

(3) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Žeranovice, okres Kroměříž, s přihlédnutím k
epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto
předpisem vymezují katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Kroměříž

Holešov,
Horní Lapač, Lechotice, Ludslavice, Martinice u Holešova, Míškovice, Přílepy u
Holešova, Třebětice, Všetuly, Zahnašovice, Žeranovice
a Žopy,

b) v okrese
Zlín

Dolní Ves,
Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Hostišová, Lhotka u Zlína, Lukoveček, Mladcová,
Mysločovice a Racková.

(4) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Všemina, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Zlín

Březová u
Zlína, Dešná u Zlína, Hrobice na Moravě, Chrastěšov, Jasenná na Moravě, Kašava,
Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota, Raková, Slušovice, Trnava u Zlína, Ublo,
Vizovice
a Všemina,

b) v okrese
Vsetín

Hošťálková a Liptál.

(5) Ochranným pásmem, vymezeným v okruhu 5 km kolem ohniska
nákazy v obci Bělov, okres Zlín, s přihlédnutím k epizootologickým,
zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám, se tímto předpisem vymezují
katastrální území těchto obcí:

a) v okrese
Zlín

Bělov,
Halenkovice, Kvítkovice u Otrokovic, Machová, Napajedla, Otrokovice, Pohořelice
u Napajedel, Sazovice, Tečovice, Tlumačov na Moravě
a Žlutava,

b) v okrese
Kroměříž

Bařice,
Hulín, Karolín u Sulimova, Kvasice, Nová Dědina, Střížovice u Kvasic, Sulimov
a Vrbka u Sulimova.

Čl. 3

Opatření v ochranném pásmu

(1) Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění včel
v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě
žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření
směsného vzorku měli ze stanoviště včel na přítomnost původce moru včelího
plodu.

(2) V katastrech ochranného pásma vymezeného v článku 2, pokud nebylo v posledních 12
měsících provedeno bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli ze stanoviště
včel se zaměřením na zjištění původce moru včelího plodu, se nařizuje provedení
odběru vzorků včelí měli u všech včelstev a jejich neprodlené vyšetření v
akreditované laboratoři. Chovatelé včel zajistí provedení odběru vzorků a
jejich vyšetření následujícím způsobem:

a) V termínu do 10. 5. 2015 umístí chovatelé včel do
všech včelstev chovaných v ochranném pásmu vymezeného v článku 2 zasíťované
podložky určené k odběru vzorků včelí měli ve vegetačním období,

b) po 14 dnech od umístění zasíťovaných
podložek do včelstev chovatelé včel podložky vyjmou a směsné vzorky včelí měli
předají na:

i. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Kroměříž, Kojetínská 1347, 767 14 Kroměříž,
telefon 573 339 453 v případě vzorků z ochranného pásma vymezeného v Čl. 2
odst. 3 písm. a) odst. 5 písm. b);
jeden směsný vzorek včelí měli může
obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli.

ii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Protzkarova
1180, 686 01 Uherské Hradiště, telefon: 572 556 522 v případě vzorků z
ochranných pásem vymezených v Čl. 2 odst. 1 písm. a)
;
jeden směsný
vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iii. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy
pro Zlínský kraj, Inspektorát Vsetín, Smetanova 1484, 755 01 Vsetín,
telefon 571 412 033 v případě vzorků z ochranných pásem vymezených v ČL 2 odst.
2, odst. 4 písm. b);
jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat
nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

iv. Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro
Zlínský kraj, Inspektorát Zlín, Zarámí 88, 760 41 Zlín, telefon 577 653
510 v případě vzorků z ochranných pásem vymezených v Čl. 2 odst. 1 písm. b),
odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a);
jeden směsný
vzorek včelí měli může obsahovat nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli,

(3) Před
ukončením ochranných a zdolávacích opatření v ochranných pásmech, vymezených v
článku 2, se nařizuje provedení odběru směsných vzorků zimní včelí měli od
všech včelstev na stanovištích (jeden směsný vzorek včelí měli může obsahovat
nejvíce 10 dílčích vzorků včelí měli) a jejich předání v termínu do 15. 2.
2016
na pracoviště KVS uvedená v čl. 3 odst. 2 písm. b).

Čl. 4

Opatření na celém území Zlínského kraje

Všem chovatelům včel na celém území Zlínského kraje se zakazuje provádět léčbu nebezpečné
nákazy-moru včelího plodu.

Čl. 5

Poučení o nákaze

Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza převážně postihující zavíčkovaný včelí plod.
Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné spory. Nákaza
se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami a roji, loupeží, infikovanými
plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou rozšiřovat i roztoči
(Varroa destructor-kleštík včelí) a jiní škůdci. Spóry Paenibacillus larvae se
dostanou s potravou do trávicího traktu larev prvních instarů (otevřený plod),
kde vyklíčí, pomnoží se, zničí buňky žaludeční výstelky a proniknou do
hemolymfy a dalších tělesných tkání. Klinické příznaky se projeví až u
zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen (mezerovitý plod), víčka
jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravěná. Napadené larvy mění barvu z
perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou,
hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnout jako vlákno dlouhé několik
centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na
spodní stěně buňky.

Čl. 6

Sankce

Za nesplnění
nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního
zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000
Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle § 76
odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho
vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje první den jeho vyvěšení na úřední
desce Krajského úřadu Zlínského kraje.

(2) Krajský
úřad Zlínského kraje a obecní úřady, jejichž území se toto nařízení Státní
veterinární správy týká (dále jen "dotčené obecní úřady"), vyvěsí ve smyslu §
76 odst. 3 veterinárního zákona toto nařízení Státní veterinární správy na
úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení musí být každému přístupné u
Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, u
Krajského úřadu Zlínského kraje a u všech dotčených obecních úřadů.

Ve Zlíně dne
15.04.2015

Obdrží:

Krajský úřad
Zlínského kraje prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDS
scsbwku


Dotčené
městské a obecní úřady prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky


otisk úředního razítka

MVDr.
František Mahdalík

ředitel
Krajské veterinární správy

Státní
veterinární správy pro Zlínský kraj

podepsáno
elektronicky

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode