Výroční zpráva ČSV, z. s., ZO Valašské Klobouky za rok 2015

 

Ke konci roku 2015 bylo v naší základní organizaci registrováno 73 členů, kteří se starají o 968 včelstev.
Během minulého roku byli do naší základní organizace přijati tři noví členové.

Na podzim 2015 bylo v naší organizaci zazimováno 968 včelstev, což je oproti předcházejícímu
roku o 29 včelstev méně. Po sedmi letech, během nichž nám počet včelstev
narůstal, byl loňský rok rokem úbytku.

Chod základní organizace zajišťuje výbor, který jsme si 8. února 2015 zvolili.
S výborem úzce spolupracují důvěrníci, kteří zprostředkovávají informace
dalším členům. Kontrolní a revizní komise provádí revize hospodaření a
kontroluje činnost základní organizace. Všem členům, kteří se ve svém volném
čase podílejí na chodu organizace, je třeba poděkovat.

V uplynulém roce se uskutečnily tři členské schůze a šestkrát se sešel výbor.

Únorová členská schůze byla volební. Zúčastnil se jí jako host také předseda OO ČSV
Zlín přítel Jaroslav Studeník.

Okresní aktiv se konal už 10. ledna 2015 v Bratřejově. Zúčastnil se ho předseda,
jednatel a zdravotní referent. Byli jsme seznámeni s nákazovou situací.
V okrese Zlín bylo v té době registrováno 113 ohnisek moru včelího plodu.

12. dubna 2015 se v Otrokovicích konala VIII. včelařská akademie a III.
regionální včelařská výstava. Z naší základní organizace se akademie
zúčastnilo 28 členů. V přestávkách mezi odbornými přednáškami si mohli
účastníci prohlédnout a zakoupit různé včelařské pomůcky a včelí produkty. Na
financování nákladů spojených s akademií nám přispívá Město Valašské Klobouky.

15. května 2015 jsme s místopředsedou a pokladníkem byli jako delegáti na okresní
konferenci ČSV v Bratřejově. Přítel Milan Súkup se okresní konference zúčastnil
také jako kandidát do výboru OO ČSV Zlín. Hlavním bodem programu byla volba
nového výboru. Předsedou OO ČSV Zlín se stal přítel Ing. Roman Slavík,Ph.D.,

místopředsedou doc. RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D. a jednatelem Karel Krátký.

24. května 2015 se na Svatém Hostýně konala 13. pouť včelařů za účasti pomocného olomouckého
biskupa Josefa Hrdličky a předsedy ČSV JUDr. Karla Brücklera.

Podzimního krajského aktivu zástupců ZO a OO ČSV ve Vizovicích se 20. září 2015
zúčastnil předseda. Byli jsme informováni o přípravě X. sjezdu ČSV, o
administraci dotace 1. D, o evropských dotacích a o zdravotním stavu
včelstev. K 20. září bylo na území Zlínského kraje 87 ohnisek moru včelího
plodu, z toho v okrese Zlín jich bylo 50. Bylo zlikvidováno 448
včelstev a 853 úlů. Některé zlikvidované úly pocházely až z roku 1931, což
znamená, že tyto úly byly 84 let staré.

Na tomto místě je třeba připomenout, že každý včelař by měl své úly, rámky a souše
obměňovat, abychom co nejvíce předcházeli nákaze moru včelího plodu a dalším
nemocem. V tomto směru máme i v naší organizaci co vylepšovat.

V červnu 2015 byla zřízena ochranná pásma kolem ohnisek moru včelího plodu v obcích
Újezd u Valašských Klobouk a Vysoké Pole. V červenci bylo zřízeno další ochranné pásmo kolem ohniska
v obci Lidečko. Byl nařízen odběr vzorků měli, které byly odeslány
k laboratornímu vyšetření. Pozitivní stanoviště budou na jaře prohlédnuta
veterinárním lékařem.

Co se týká varroázy, vzorky měli k vyšetření se nesmí nijak upravovat. Ze
vzorku se pouze odstraní mrtvé včely a vzorek se vysuší.

V říjnu 2015 došlo ke změně názvu ČSV,
a to tak, že z dosavadního názvu Český svaz včelařů, o.s. (o.s. =
občanské sdružení) se stal Český svaz včelařů, z.s. (z.s. = zapsaný spolek).

V souvislosti se změnou názvu základní organizace byla provedena také změna sídla. Požádali
jsme Město Valašské Klobouky, aby sídlo naší ZO mohlo být na adrese nemovitosti
ve vlastnictví obce. Žádosti bylo vyhověno a nová adresa naší ZO je: Valašské
Klobouky, Pod Dubovcem 738.

V prosinci 2015 proběhl v Praze X. sjezd ČSV. Předsedkyní Českého svazu včelařů byla
poprvé v historii zvolena žena - bývalá právnička ČSV Mgr. Jarmila Machová.

Na jaře loňského roku byly obnoveny webové stránky naší základní organizace. Novou
podobu stránek vytvořili Kája a Jenda Švachovi, synové přítele Karla Švacha, na
velmi kvalitní úrovni. Kromě zajímavých odkazů zde najdeme pravidelně
aktualizovaný kalendář akcí. Stránky mají adresu:
www.vcelari-valasske-klobouky.webnode.cz.

Vstoupili jsme do nového roku a s nadějí budeme očekávat příchod jara a s ním
první prolety včel a první květy.

Přeji Vám všechno dobré a hodně zdraví.

 

 

Valašské Klobouky 7. února 2016                        

 

   František Mikulčík

                                                                                  

   předseda

Výroční zpráva 2015

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode