Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva ČSV, z. s., ZO Valašské Klobouky za rok 2016


Na konci roku 2016 bylo v naší základní organizaci registrováno 71 členů,
kteří se starají o 901 včelstev. V průběhu minulého roku byli do naší základní
organizace přijati dva noví členové, někteří přestali včelařit, dva naši
členové zemřeli, a to přítel Josef Bambuch a Jan Měřička. Zemřeli také tři
bývalí členové - pan Vlastimil Pořízka, Alois Vaculčík a Jan Švach.


Na podzim 2016 bylo v naší organizaci zazimováno 901 včelstev, což je oproti
předcházejícímu roku o 67 včelstev méně. Na úbytku se podepsal mor včelího
plodu, v jehož důsledku musela být některá včelstva spálena.


Chod základní organizace zajišťuje výbor, s nímž úzce spolupracují důvěrníci, kteří
zprostředkovávají informace dalším členům. Kontrolní a revizní komise provádí
revize hospodaření a kontroluje činnost základní organizace.

Všem členům, kteří se ve svém volném čase podílejí na chodu organizace, patří poděkování.

V uplynulém roce se uskutečnily dvě členské schůze a čtyřikrát se sešel výbor.


11. března 2016 jsme za podpory Města Valašské Klobouky a Zlínského kraje uspořádali v kulturním
domě Klobučan Medové odpoledne. Pro veřejnost byl ve velkém sále kulturního domu připraven medový trh, soutěž
o nejlepší medovinu, pro děti tvořivé dílny se zdobením perníčků nebo
výrobou svíček ze včelího vosku. Včelaři si mohli prohlédnout a zakoupit různé pomůcky. V malém sále byla možnost
vyslechnout si tři odborné přednášky. Akci doprovodilo hudební a taneční
vystoupení dětí ze souboru Klobučánek. V průběhu Medového odpoledne byly
předány ceny dětem z místní mateřské i základní školy, které se zapojily
do výtvarné soutěže na téma život včely. Nechyběla ani bohatá tombola. Sluší
se poděkovat příteli Karlu Švachovi, který se organizace celé akce ujal.


3. dubna 2016 jsme uspořádali zájezd na výstavu Techagro v Brně, jejíž součástí bývá i zajímavá
expozice věnovaná včelařství. Také tuto akci podpořilo Město Valašské Klobouky.


22. května 2016 se na Svatém Hostýně konala 14. pouť včelařů za účasti olomouckého arcibiskupa
Jana Graubnera a předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové.


Na 18. června 2016 se podařilo zorganizovat exkurzi do pokusného včelína v Zubří. RNDr. Igor

Dibus nám zprostředkoval informace o nemocech včel a chovu matek.


Podzimního krajského aktivu zástupců ZO a OO ČSV ve Vizovicích se 18. září 2016 zúčastnil předseda.
Byli jsme informováni o administraci dotace 1. D, o evropských dotacích a
o zdravotním stavu včelstev.


 K 18. září bylo na území Zlínského kraje 94 ohnisek moru včelího plodu, z toho v okrese Zlín jich bylo 78.

Na území naší základní organizace bylo potvrzeno celkem 18 ohnisek moru včelího plodu, z toho ve
Valašských Kloboukách 13, v Poteči 3 a v Tichově 2 ohniska.

Abychom co nejvíce předcházeli nákaze moru včelího plodu a dalším nemocem, každý včelař by měl své
úly, rámky a souše pravidelně obměňovat.


Na závěr bych vám chtěl poděkovat za to, že část svého času věnujete včelám. Přeji
vám hodně pěkných chvil strávených u zdravých včel.


Valašské Klobouky 5. února 2017                                František Mikulčík

      předseda


© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode