Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva ČSV, z. s., ZO Valašské Klobouky

za rok 2018

 

Na konci roku 2018 bylo v naší základní organizaci registrováno 67 členů, kteří se starají o 918 včelstev. Během minulého roku byla přijata jedna členka, jeden člen přestal včelařit, dva naši členové zemřeli, a to přítel Alois Matocha a Jan Polanský. Zemřel také náš bývalý člen pan Jan Maniš z Tichova.

 

Na podzim 2018 bylo v naší organizaci zazimováno 918 včelstev, což je o 72 včelstev více oproti roku předcházejícímu.

 

Chod základní organizace zajišťuje výbor, s nímž úzce spolupracují důvěrníci, kteří zprostředkovávají informace dalším členům. Kontrolní komise provádí revize hospodaření a kontroluje činnost základní organizace. Patří se poděkovat všem členům, kteří se ve svém volném čase podílejí na chodu organizace.

 

V uplynulém roce se uskutečnily tři členské schůze a čtyřikrát se sešel výbor.

 

V sobotu 7. dubna 2018 se ve Vizovicích konal jarní aktiv zástupců ZO ČSV. Zúčastnil se předseda a jednatel.

 

8. dubna 2018 jsme uspořádali zájezd na mezinárodní veletrh Techagro v Brně, jehož součástí byla velká včelařská výstava. Tuto akci finančně podpořilo město Valašské Klobouky.

 

20. května 2018 se na Svatém Hostýně konala 16. pouť včelařů za účasti olomouckého pomocného biskupa Josefa Nuzíka a předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové.

 

Podzimního krajského aktivu zástupců ZO a OO ČSV ve Vizovicích se 16. září 2018 zúčastnil předseda. Byly předány informace o evropských dotacích a o zdravotní problematice včelstev.

Na území Zlínského kraje bylo v té době evidováno 30 ohnisek moru včelího plodu, z toho 19 v okrese Zlín.

Co se týká vytyčení ochranného pásma, nově je stanoven okruh 3 km.

 

V neděli 30. září 2018 jsme se sešli, abychom si připomněli 120. výročí založení včelařského spolku ve Valašských Kloboukách.

Na základě informací ze včelařské kroniky založil spolek v roce 1898 nadučitel Laksar z Valašských Příkaz. Byl to spolek pro Valašské Klobouky a okolí. Po roce 1918 spolek téměř zanikl. Znovu byl založen v roce 1929. V době 2. světové války a po ní činnost spolku stagnovala nebo upadala. A od roku 1957 můžeme sledovat jeho činnost až dodnes.

Oslava tohoto výročí byla zahájena mší svatou za živé i zemřelé včelaře v kostele Povýšení svatého Kříže, kterou sloužil pan farář P. Karel Janíček. Následoval oběd pro včelaře a pozvané hosty. Pozvání přijala předsedkyně ČSV Mgr. Jarmila Machová, starostka města Val. Klobouky Mgr. Eliška Olšáková, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, členka rady Zlínského kraje Margita Balaštíková, předseda okresní organizace ČSV Ing. Roman Slavík, Ph.D., naši duchovní a zástupci okolních včelařských organizací.

Předseda okresní organizace předal ocenění zasloužilým členům.

V rámci Medového odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu o včelaření, výtvarné práce dětí, fotografie i krátké filmy se včelařskou tématikou. Program doprovázela dechová hudba Valaška a dětský folklórní soubor Klobučánek. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny a zdobení perníčků. V závěru byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže a soutěže o nejlepší med.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se do příprav této zdařilé akce zapojili.

Za podporu této akce i celé naší činnosti děkujeme městu Valašské Klobouky, obci Poteč, obci Tichov, Zlínskému kraji a Nadaci Synot.

 

 

Přeji vám všechno dobré, hodně zdraví a abyste prožili mnoho pěkných chvil nejen u včel, ale i se svými blízkými.

 

 

 

 

Valašské Klobouky 3. února 2019                                 František Mikulčík

                                                                                          předseda

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode