Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva ČSV, z. s., ZO Valašské Klobouky

za rok 2017

 

Na konci roku 2017 bylo v naší základní organizaci registrováno 69 členů, kteří se starají o 846 včelstev. Během minulého roku dva naši členové zemřeli, a to přítel Otakar Ptáček a Jan Zvonek.

 Na podzim 2017 bylo v naší organizaci zazimováno 846 včelstev, což je o 55 včelstev méně ve srovnání s rokem předcházejícím.

Chod základní organizace zajišťuje výbor, s nímž úzce spolupracují důvěrníci, kteří zprostředkovávají informace dalším členům. Kontrolní a revizní komise provádí revize hospodaření a kontroluje činnost základní organizace. Je nutno poděkovat všem členům, kteří se ve svém volném čase podílejí na chodu organizace.

 V uplynulém roce se uskutečnily dvě členské schůze a čtyřikrát se sešel výbor.

 1. dubna 2017 se ve Zlíně konala IX. včelařská akademie a IV. regionální výstava včelařských potřeb. Z naší základní organizace se akademie zúčastnilo 21 členů. V přestávkách mezi odbornými přednáškami si mohli účastníci prohlédnout a zakoupit úlové sestavy, včelařské potřeby a zařízení, ochranné pomůcky, včelí produkty a včelařskou literaturu. Na financování nákladů spojených s akademií nám přispívá město Valašské Klobouky.

 21. května 2017 se na Svatém Hostýně konala 15. pouť včelařů za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a předsedkyně ČSV Mgr. Jarmily Machové.

 Podzimního krajského aktivu zástupců ZO a OO ČSV ve Vizovicích se 23. září 2017 zúčastnil předseda. Byli jsme informováni o evropských dotacích, o administraci dotace 1. D a o zdravotní problematice včelstev.

Každý včelař by měl správně vyplňovat údaje, které odesílá Českomoravské společnosti chovatelů do Hradištka. Tyto údaje musí souhlasit s údaji na žádosti o dotaci 1. D.

Co se týká zdravotního stavu včelstev, bylo k 23. září 2017 na území Zlínského kraje 45 ohnisek moru včelího plodu, z toho 21 v okrese Zlín.

Na území naší základní organizace se vyskytla tři ohniska moru včelího plodu v Poteči.

 Každý včelař by měl dodržovat zásady hygieny a své úly, rámky a souše pravidelně obměňovat, abychom co nejvíce předcházeli nemocem včel.

 Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě. Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů. Chovatelé včel budou pověřené osobě stanovené údaje předávat k 1. září kalendářního roku.

 Na závěr se sluší poděkovat městu Valašské Klobouky, obci Poteč a obci Tichov za finanční podporu naší činnosti v uplynulém roce.

 Začal nový rok. Stále se nacházíme v ochranném pásmu kolem ohnisek moru včelího plodu a budeme očekávat, jaké budou výsledky vyšetření vzorků měli. Doufejme, že se zdravotní situace zlepší.

 Přeji dobré zdraví vám i vašim včelám.

 

 

 

 

Valašské Klobouky 11. února 2018                              

František Mikulčík

                                                                                         

předseda

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode